Wróżba z tarota

Wróżba z Tarota ma nam dać tylko wskazówki na przyszłość. Tarot pokazuje nam także psychologiczny test. Nie chodzi tutaj o to by przepowiedzieć komuś piękną przyszłość, lecz by wyjaśnić pytania, przemyślenia i problemy. Jest to droga służąca analizie przyszłych kroków. Wróżba z tarota jednak może także odzwierciedlić to, czego podświadomie pragniemy, choćbyśmy nawet nie dopuszczali tego do świadomości. Należy też pamiętać, że wróżba z tarota to nie wyrocznia, tylko przepowiednia określająca najbardziej możliwą drogę, lub nawet kilka dróg.

Tarot czasami odczytuje prawdę o człowieku i jego przyszłość z długim wyprzedzeniem czasowym, a czasami mówią tylko o najbliższej przyszłości. Interpretacja kart może być różna w zależności od tego kto wróży, jaki ma dzień i czy jest wystarczająco skoncentrowany na osobie której wróży.Każda karta ma po kilka znaczeń a połącznie kilku czy kilkunastu kart w całość jest rzeczą niezwykle trudną. Jeśli mamy rozwiniętą intuicję i wierzymy w to co robimy, interpretacja prawdziwa przychodzi do nas.

Nie ma w Tarocie złych energii, chyba że osoba która wróży pragnie kogoś skrzywdzić. Prawdziwa „ wróżka”, która bazuje na kartach Tarota, ma za zadanie uświadomienie człowiekowi swojego jestestwa, swoich zmagań i problemów. Pokazuje tez możliwości, jakie czekają człowieka w przyszłości Należy jednak zwrócić uwagę na pewną bardzo ważna rzecz. To my jako ludzie z wolną wola mamy wpływ na nasze życie.

JoomSpirit